Kişisel ve Kurumsal Gelişimin BİZZ’cesi
Bizz Kişisel Gelişim Merkezi Bireysel ve Kurumsal Alanda Eğitim, Gelişim ve Koçluk Hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Kişisel gelişimin önemine inanan, bilimsel veriler ışığında çalışan, yetişkin eğitiminin özelliklerini bilen, hizmet alanlarını ve kadrosunu genişleterek sektöre yön veren bir kurum olmayı hedeflemektedir.
Vizyonumuz :
Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kalite ve etik standartları koruyarak tercih edilen, güvenilen sektör lideri bir eğitim, gelişim ve koçluk hizmetleri veren kurum olmak.
Misyonumuz :
Bireylerin kişisel vizyonlarına uygun yaşamı yaratmalarını, kurumlarda koçluk yaklaşımıyla liderlik, etkin yöneticilik ve değişime uyum sağlayabilen, kurum vizyonunu sahiplenen ve yüksek performans gösteren çalışanlar ile kurumların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak.
Değerlerimiz :
Güvenilir, Farklı, Sürekli öğrenen, Yenilikçi, Girişimci olmak.
Çalışma Yöntemimiz: Bizz Kişisel Gelişim Merkezi olarak hizmeti başarıyla sunmanın ötesinde, eğitim veya koçluk alan bireylerde ve kurum çalışanlarında bireysel ve kurumsal vizyonuna uygun olarak beklenen davranış değişikliğini yaratmaktır. Bu doğrultuda çalışma sistemimiz aşağıdaki gibidir.
•  Kurumsal hizmetlerde İnsan Kaynakları departmanı ve yöneticiler ile görüşerek ihtiyacın tam olarak tanımlanması
•  Kurum çalışanları ya da bireysel projeler için keşif anketleri hazırlayarak, gelişime açık yönlerin tespit etmek
•  Sonuçlara göre ve kurum vizyonuna uygun beklentiler doğrultusunda eğitim içeriklerini tasarlamak
•  Proje sorumluları ile eğitim içeriklerini paylaşımı ve tasarımın onaylanması
•  Eğitim sonrası genel durum değerlendirme raporlarının iletilmesi
•  Eğitim sonrası mentörlük ve takip programının uygulanması
Eğitim Sonrası Mentörlük ve Takip Programı
Bireysel/ Kurumsal Eğitimlerin tamamlanmasının ardından öğrenilen bilgilerin uygulanabilirliğinin ve davranış değişikliğinin takibi için koçluk ve mentör desteği ile süreç tamamlanmış olmaktadır.
• Takım Koçluğu
• Birebir Koçluk
• Mentörlük
Bireysel/ Kurumsal Eğitim Hizmetlerimiz
Kurumsal Değişim Yönetimi
Değişime Liderlik Etmek ve Etkin Değişim Yönetimi
Değişim Vizyonu
Strateji Yönetimi
Lider. Liderlik ve Yöneticilik
Yönetim Kültürü
Görevlendirme
Yönetim Süreçleri
Stratejik Planlama
Kilit Performans Göstergeleri KPG
Yüksek Performanslı Yönetim Kültürü Oluşturma
İş Hayatında Blokajların Çözülmesi- Etkin Enerji Çalışması
Zaman Yönetimi
Süreç Yönetimi
Proje Yönetimi
Sunum Teknikleri
Etkin Toplantı
Yönetici Asistanlığı
Marka Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Stres Yönetimi
Etkin İletişim
Beden Dili
Takım Çalışması
Motivasyon
Eğitimcinin Eğitimi
Duygusal Zeka
Kişisel Farkındalık ve İş Hayatına Etkisi
Kişisel İmaj ve Algı Yönetimi
Müşteri Odaklı İlişki Yönetimi
Yöneticiler İçin Etkili Karar Verme
Yaratıcı Düşünme
İkna Etme Sanatı
NLP
Hipnoz
Koçluk
Gönüllük Eğitimi
Satış Eğitimleri
Satış Takımı Yönetimi
Telefonda Satış Becerileri
Satış Yöneticileri için Koçluk Becerileri
Takım Geliştirme Programları
Takımlarda BİZ Ruhunu Yaratmak  ( outdoor )
Kazanan Takım Olmak  ( indoor / Outdoor )
Özelleştirilmiş Eğitimlerimiz
Kurumlara veya kişilere göre özgü hazırlanacak eğitimler.
Birincil aşamada kurumun ya da kişinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve belirlenen ihtiyaca uygun olarak eğitim programının planlanması yapılır. Çalışmanın temel süreçleri;
Sorun Tesbiti
Hedef Belirleme
Sorun Çözümü,
aşamalarından oluşur.
Bu aşamalar sonucunda kurum kültürü, vizyonu ve çalışma prensiplerinde, kuruma ya da kişilere özgü ve tarafımızca şekillendirilen, tasarlanan ve uyarlanabilir bir çalışma ortaya çıkar.
Çalışmaya katılan kişilerde farkındalık oluşturma, bu farkındalığın dönüşümünün sağlanması ve uygulanması gerçekleşir.
Kuruma ya da kişiye özgü çalışmanın en önemli yanlarından biri verimliliğinin yüksek olmasıdır. Aynı zamanda ekonomik ve bütünsel bir yaklaşımdır.